×

Om oss

Snarøya barnehage ble for første gang etablert som halvdagsbarnehage av Sanitetsforeningen i 1955, og i 2005 ble barnehagen overtatt av Skaubo AS og omgjort til heldagsbarnehage med plass til ca. 26 barn.

I barnehagen er det 6 ansatte som har fast tilknytning til bestemte team. Vi opplever at en av de store fordelene ved å jobbe i en liten barnehage er at alle voksne blir godt kjent med alle barn og foreldre, ikke bare de barna som er på eget team. Vi jobber for å knytte trygge, gode, nære og varme relasjoner mellom alle barn og voksne i barnehagen og er veldig opptatt av å ha ansatte som er tilstede med både hjerte og hode.

Barnehagens visjon er «På lag med barna». For oss betyr dette at de voksne i barnehagen er barnas støttespillere og arbeider for at alle barn skal bli sett, hørt og ivaretatt i en hverdag der barna skal få oppleve livsglede, vennskap og tilstedeværelse.

Barnehagens satsningsområde er «Sosial kompetanse» og målet med dette er at «Hos oss skal alle barn utvikle seg til den beste versjonen av seg selv». Vi har valgt å ha sosial kompetanse som satsningsområde i barnehagen fordi vi mener at sosial kompetanse er noe av det viktigste et barn kan lære seg da det handler om håndteringer av menneskelige relasjoner. Vi ønsker at barna skal lære å utvikle og ivareta vennskap gjennom lek og gode samspillsituasjoner, lære å bli kjent med følelsene sine, bli en del av et fellesskap og tørre å ta plass i en gruppe på en god måte. De skal tørre å stå opp for seg selv og samtidig vise hensyn til andre.

Du kan lese mer om barnehagen, barnehagens visjon og satsningsområde i barnehagens årsplan som ligger under dokumenter.

Barnehagen serverer varmmat 3 dager i uken. Alle teamene er på tur en dag i uken, og barnehagens femåringer deltar på Barnas Skiskole hver vinter.

Vi legger stort fokus på barn og voksnes sikkerhet og HMS – derfor gjennomfører hele personalgruppen førstehjelpskurs og tar Sikkerhetskortet hvert år. Sikkerhetskortet er et nettbasert kurs i førstehjelp og håndtering av ulike situasjoner.